Zdravotnická záchranná služba Pardubice

domů
První pomoc

První pomoc interaktivně ...

chci vědět více
155 jak a kdy volat

Kdy a jak volat tísňovou linku...

chci vědět více

Technologie

Technologické parametry KZOS ZZS Pardubického kraje

Sledování vozidel

Zajišťuje plnou integraci informačního systému S.O.S. se systémem pro sledování vozidel tak, aby bylo možné přímo z informačního systému S.O.S. provádět níže uvedené operace.

 • K dané akci ZZS zobrazit místo akce na mapě, na požádání vyhledat nejbližší prostředky ZZS k místu akce
 • Identifikovat na mapě libovolný výjezd z S.O.S
 • Možnost automatického přebírání stavových informací z vozidel s časy jednotlivých fází výjezdů a jejich automatické promítnutí do dat výjezdů S.O.S.
 • Při výjezdu vozidla ZZS možnost z S.O.S. automaticky zasílat textové informace o adrese spolu se souřadnicemi místa akce do vozidla tak, aby navigační jednotka ve vozidle umožnila navigaci vozidla na místo akce


Automatizované svolávání zaměstnanců

 • Volitelné svolávání pomocí textových SMS zpráv nebo pomocí hlasového volání na mobilní telefony
 • Možnost několinásobného paralelního hlasového volání v případě hlasového svolávání
 • Zařazování svolávaných zaměstnanců do hlasového svolávání jednotlivě nebo hromadně (například všichni lékaři z vybraného okresu)
 • Provázanost s naplánovanými směnami modulu S.O.S., možnost hromadného výběru zaměstnanců podle kritéria "doba do nástupu do nejbližší směny"
 • Volitelně možnost požadování zpětného potvrzení nebo odmítnutí zaměstnancem
 • Možnost dispečera monitorovat aktuální stav svolávání


Systém spojení

 • Zajišťuje při příjmu telefonního hovoru zobrazení telefonního čísla volajícího v průběhu trvání hovoru, integrace do informačního systému S.O.S.. a při příjmu akce z pevné telefonní sítě zobrazení a uložení účastnického telefonního čísla volajícího spolu s informacemi o vlastníku telefonní stanice předávané pomocí služby INFO35 do informačního systému S.O.S..
 • Umožňuje řízení a ovládání rádiové komunikace a radiových prostředků včetně ovládání všech spojovacích prostředků pomocí dotykové obrazovky prostřednictvím digitálního propojovacího pole.


Záznamové zařízení

Umožňuje přehrávání telefonní komunikace přímo v informačním systému S.O.S. pro vybranou akci.

Identifikace polohy mobilního telefonu

Umožňuje při příjmu volání ze sítě mobilních operátorů lokalizace přibližné polohy volajícího a její zobrazení pro potřeby operátorů KZOS v mapových podkladech propojených s informačním systémem S.O.S.

tel.: +420 466 034 107
fax.: +420 466 034 109
e-mail: zzspak@zzspak.cz
Průmyslová 450
530 03 Pardubice

Copyright © 2009-2015 zzspak.cz  |  Všechna práva vyhrazena  |   Design & Coding: MI-MA  |   webmaster   |   administrace