Zdravotnická záchranná služba Pardubice

domů
První pomoc

První pomoc interaktivně ...

chci vědět více
155 jak a kdy volat

Kdy a jak volat tísňovou linku...

chci vědět více

Politika a cíle kvality

ZZS PAK považuje za důležité jako součást zajištění dostupné kvalitní zdravotní péče pro občany kraje trvalý proces standardizace a zvyšování kvality a efektivity PNP, LSPP a DRNR tak, jak budou tyto procesy procházet přirozeným vývojem v budoucnu.

Základní rámec politiky kvality, ke kterému se vedení ZZS PAK zavazuje, byl definován následovně:

  1. Standardizací a trvalým zlepšováním kvality poskytovaných služeb zajistit dlouhodobou spokojenost zákazníků / pacientů.
  2. Odpovídající sítí výjezdových stanovišť zabezpečit dostupnost PNP – včasný dojezd k pacientovi s náhlou a neodkladnou poruchou zdravotního stavu.
  3. Vysokou erudicí personálu a kvalitním technickým vybavením dosáhnout vysoké profesionality fungování KZOS i jednotlivých výjezdových skupin (posádek).
  4. Rozvíjet znalosti a dovednosti personálu se zvláštním zaměřením na správné diagnostické a terapeutické postupy s využitím moderních dostupných vyšetřovacích a léčebných metod a výkonů neodkladné péče.
  5. Zlepšovat úroveň vnitřní komunikace mezi zaměstnanci na všech úrovních i mezi jednotlivými územními odbory.
  6. Standardizovat a úměrně obnovit vozový park včetně přístrojového vybavení v rámci celé ZZS PAK.
  7. Trvale zvyšovat efektivnost řízení služeb, včetně průběžného vyhodnocování veškerých činností, zejména zdravotnických zásahů a využívání zdrojů.
  8. Zvyšovat informovanost veřejnosti o ZZS a PNP a schopnost občanů lépe spolupracovat při poskytování této náročné zdravotní služby.
  9. Zlepšovat spolupráci s poskytovateli akutní lůžkové zdravotní péče a partnery v rámci Integrovaného záchranného systému v ČR a v příhraničních oblastech kraje.
  10. Vyhledávat možné partnery (poskytovatele PNP) ve světě a sdílet s nimi zásady „best practice“.
tel.: +420 466 034 107
fax.: +420 466 034 109
e-mail: zzspak@zzspak.cz
Průmyslová 450
530 03 Pardubice

Copyright © 2009-2015 zzspak.cz  |  Všechna práva vyhrazena  |   Design & Coding: MI-MA  |   webmaster   |   administrace