Zdravotnická záchranná služba Pardubice

domů
První pomoc

První pomoc interaktivně ...

chci vědět více
155 jak a kdy volat

Kdy a jak volat tísňovou linku...

chci vědět více

detail novinky

Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS PaK - záložní zdravotnické operační středisko

Stručný popis

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z EU a zajistí se tak garantované fungování příjmu tísňové výzvy na straně ZZS PAK na území Pardubického kraje i v případě mimořádných událostí a krizových situací s dopadem na primární zdravotnické operační středisko ZZS PAK, zajištění poskytování PNP i za těchto událostí/situací a snížení dopadů mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy občanů v rámci výkonu veřejné správy v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče, kterou Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje vykonává na území Pardubického kraje.

Cíle

1. Modernizace, rozšíření a rozvoj stávajícího ZOS v oblasti ICT, tj. IS ZOS pro jeho využívání v záložní lokalitě ZOS - vybudování záložního ZOS.

2. Zajištění povinnosti ZZS PAK zajistit nepřetržitý kvalifikovaný bezodkladný příjem volání na národní číslo tísňového volání 155 a výzev předaných operačním střediskem jiné základní složky integrovaného záchranného systému (dále jen "tísňové volání") operátorem zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska a poskytování přednemocniční neodkladné péče občanům i za mimořádných událostí a krizových situací.

3. Zajištění řízení činnosti ZZS PAK (dispečink) při poskytování PNP i v případě projevu rizik (mimořádné události a krizové situace) s dopady na primární zdravotnické operační středisko v záložní lokalitě.

4. Zajištění komunikace s občany a dalšími zasahujícími složkami IZS, případně dalšími subjekty zapojenými do řešení mimořádných událostí a krizových situací.

5. Omezení dopadů na zdraví a životy občanů vyplývající z pozdního poskytnutí PNP při mimořádných událostech a krizových situacích.

6. Zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti IS ZOS rozšířením o IS ZZOS, automatizované procesy zálohování/předávání služeb mezi ZOS a ZZOS a tím zvýšení dostupnosti služeb veřejné správy.

Výsledky

Rozšíření stávajícího IS ZOS do nově budovaného záložního zdravotnického operačního střediska (ZZOS) ZZS PAK, tj. vybudování IS ZZOS, vybavení záložního DC (nezbytná HW a SW infrastruktura ) a vybavení pracovišť operátorů.

 

Vloženo: 28.11.2017

tel.: +420 466 034 107
fax.: +420 466 034 109
e-mail: zzspak@zzspak.cz
Průmyslová 450
530 03 Pardubice

Copyright © 2009-2015 zzspak.cz  |  Všechna práva vyhrazena  |   Design & Coding: MI-MA  |   webmaster   |   administrace