Zdravotnická záchranná služba Pardubice

domů
První pomoc

První pomoc interaktivně ...

chci vědět více
155 jak a kdy volat

Kdy a jak volat tísňovou linku...

chci vědět více

Komerční činnost

Ceny jsou uvedeny bez DPH, k celkové částce bude vždy připočtena DPH dle platné legislativy

Zdravotní zabezpečení sportovní nebo kulturní akce (asistence na objednávku):

 

  • kompletně vybaveným sanitním vozidlem s posádkou RLP (lékař, sestra, řidič)

 

cena bez DPH (Kč)

za ujetý 1 km sanitním vozem

35,00

za každou započatou hodinu vozidla s posádkou RLP

1 400,00

  • kompletně vybaveným sanitním vozidlem s posádkou RZP (sestra, řidič)

 

cena bez DPH (Kč)

za ujetý 1 km sanitním vozem

35,00

za každou započatou hodinu vozidla s posádkou RZP

800,00

K požadovanému časovému rozsahu účtujeme paušální sazbu pro přistavení, přípravu a úklid vozidla po akci

  • Paušální sazba

 

cena bez DPH (Kč)

Příprava a úklid vozu

1 000,00

Platnost od 01. 01. 2018

Kontaktní osoba:

  Ing. Martin Pfeifer, DiS. 
mob.: 725 600 018
e-mail: pfeifer@zzspak.cz

 

Žádosti a informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně:

- poštou na adresu:

  Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

  Průmyslová 450

  530 03 Pardubice

- zasláním písemné žádosti na adresu elektronické pošty  zzspak@zzspak.cz

Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

1. Kopírování, tisk černobíle

 

Cena bez DPH (Kč)

Formát A4 jednostranný                                              

2,00

Formát A4 oboustranný 

4,00

Formát A3 jednostranný 

8,00

Formát A3 oboustranný 

16,00

  

 

 

2. Optické nosiče

 

Cena bez DPH (Kč)

CD/DVD                                                                      

7,00 

 

 

3. Za odeslání informace  (nepodléhá DPH)

    Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku.

4. Další věcné náklady

    Dle formy poskytované informace

5. Osobní náklady

     Náklady za zpracování a vyhledání informace za každou započatou hodinu 300,00 Kč bez DPH.

Platnost od  01. 01. 2018

 Kurzy první pomoci / neodkladné resuscitace

Maximální počet 15 účastníků, minimální délka kurzu 3 hodiny, nebo po dohodě. V případě požadavku na proškolení více účastníků je nutno objednat další kurz z důvodu dostatečného prostoru k individuálnímu praktickému výcviku.

Úprava rozsahu náplně a celkové ceny kurzu dle specifických požadavků objednavatele je možná po dohodě s ředitelem organizace nebo manažerem ošetřovatelské péče.

 

Cena bez DPH (Kč)

Lékař - instruktor

4 130,00

Záchranář - instruktor

2 480,00

Obsahem kurzu je: neodkladná resuscitace - první pomoc - AED - autolékárnička - praktický výcvik na Fantomu - test znalostí

Platnost od 01. 01. 2018

 

Zdravotní transporty - repatriace a sekundární transporty poskytnuté samoplátcům

(nepodléhá DPH)

 

RLP 15 min.                                        

               515,00

RZP 15 min.

258,00

1 km

35,00

 

 

 

Výjezdy na tísňovou výzvu - mimo zdravotní pojištění - pro samoplátce a cizince z nesmluvních zemí

(nepodléhá DPH)

 

Paušální sazba

Cena (Kč)

Cena (Euro)

Cena (USD)

RZP

3 500,00

135

160

RLP nebo RV

6 000,00

235

275

RZP + RV

9 500,00

370

435

 

 

 

Použitý pevný kurz ČNB k 1. 1. 2018

Dále budou účtovány další náklady, které vzniknou při použití spotřebovaného zdravotnického materiálu apod. 

Platnost od 01. 01. 2018

 

Výkony provedené na dožádání orgánů v trestním a občansko-právním řízení, orgánů státní správy, notářů a advokátů

Zde se cena stanoví jako součin bodů (podle platného seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami) a ceny bodu (podle cenového věstníku MF ČR v platném znění).

 

Odborná stáž (určeno pro studenty zdravotnického zaměření, zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům IZS)

Cena za jeden den (8 hodin) stáže (výjezdová skupina, ZOS)

200,00 

 

Pronájem výukového modelu pro demonstraci laické neodkladné resuscitace (Fantom)

 

cena bez DPH (Kč)

Jednorázová cena za pronájem na jeden den

496,00

 

Informace o provozu podatelny, pokladny a o podmínkách přijímání dokumentů

V rámci organizační struktury je pokladna součástí ekonomicko-technického úseku, oddělení účtáren a podatelnu ZZS PAK zajišťuje asistentka ředitele (466 034 107). Zaměstnanec zodpovědný za chod pokladny je přímo podřízen hlavnímu účetnímu.

Pro zajištění svých úkolů při styku s okolím (zaměstnanci organizace, externí osoby) jsou stanoveny tyto provozní hodiny:

Pokladní hodiny:

Pondělí:     8:40 – 11:00      12:00 – 14:00 hod.

Úterý:        8:40 – 11:00      12:00 – 14:00 hod.

Středa:      8:40 – 11:00      12:00 – 14:00 hod.

Čtvrtek:     8:40 – 11:00      12:00 – 14:00 hod.

Pátek:        8:40 – 11:00      12:00 – 14:00 hod.

Mimo výše uvedené hodiny je provoz pokladny ve výjimečných případech možný na základě předchozí telefonické domluvy (tel. číslo 466 034 133).

Podatelna:

Pondělí:     8:30 – 11:00      12:30 – 13:30 hod.

Úterý:        8:30 – 11:00      12:30 – 13:30 hod.

Středa:      8:30 – 11:00      12:30 – 13:30 hod.

Čtvrtek:     8:30 – 11:00      12:30 – 13:30 hod.

Pátek:        8:30 – 11:00      12:30 – 13:30 hod.

 

Při nepřítomnosti odpovědného pracovníka podatelny (nemoc, školení, dovolená aj.) zajišťuje v nezbytné míře chod podatelny pověřený pracovník oddělení účtáren.

Pokyny pro veřejnost: zasílání zpráv prostřednictvím podatelny

1) Elektronická adresa podatelny organizace je: zzspak@zzspak.cz . Na tuto adresu je možno zasílat také běžné dotazy, informace, stížnosti bez povinnosti připojení uznávaného elektronického podpisu.

Pro účely zasílání faktur v elektronické podobě je zřízena elektronická adresa: fakturace@zzspak.cz .

Dále má organizace zřízenou datovou schránku ID=u29mvsw, kam je možné posílat dokumenty v elektronické podobě.

2) Aby mohlo být se zprávami dále nakládáno, musí být doručované elektronické zprávy na adresu e-podatelny v níže uvedeném předepsaném formátu:

doc, xls, pdf, rtf, txt, html, jpg

Při fyzickém doručení datového nosiče na podatelnu musí být data opět ve zde předepsaném formátu, přičemž datovým nosičem může být CD, DVD či flash disk.

3) Přijetí zprávy na adresu e-podatelny (datová schránka) je odesílateli potvrzeno „oznámením o doručení zprávy“ s uvedením data a času přijetí, identifikátoru dokumentu a uvedením jména zaměstnance podatelny. Žádost o zprávu o přijetí a přečtení zprávy si nastavuje odesílatel sám.

4) Pokud je při přijetí zprávy zjištěno, že zpráva obsahuje „škodlivý kód“, pak není dále zpracovávána a o této skutečnosti je uvědomen odesílatel.

5) V případě dotazů týkajících se provozu podatelny a podmínek přijímání dokumentů kontaktujte odpovědné pracovníky na telefonních linkách číslo: 466 034 107, 466 034 137 a 466 034 138.

6) S veškerými informacemi doručovanými na adresu e-podatelny je nakládáno v souladu se zák. č. 101/00 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

tel.: +420 466 034 107
fax.: +420 466 034 109
e-mail: zzspak@zzspak.cz
Průmyslová 450
530 03 Pardubice

Copyright © 2009-2015 zzspak.cz  |  Všechna práva vyhrazena  |   Design & Coding: MI-MA  |   webmaster   |   administrace