Zdravotnická záchranná služba Pardubice

domů
První pomoc

První pomoc interaktivně ...

chci vědět více
155 jak a kdy volat

Kdy a jak volat tísňovou linku...

chci vědět více

Komerční činnost

 

  • Zdravotní zabezpečení sportovní nebo kulturní akce (asistence na objednávku)

Kompletně vybaveným sanitním vozidlem s posádkou RLP (lékař,sestra,řidič)

  cena bez DPH DPH    cena vč. DPH
za ujetý 1 km sanitním vozem 30,- 6,30 36,30

za každou započatou hodinu vozidla s posádkou RLP

1050,- 220,50 1270,50

Kompletně vybaveným sanitním vozidlem s posádkou RZP (sestra,řidič)

  cena bez DPH DPH cena vč. DPH
za ujetý 1 km sanitním vozem 30,- 6,30 36,30

za každou započatou hodinu vozidla s posádkou RZP

660,- 138,60 798,60
K požadovanému časovému rozsahu účtujeme jednu půlhodinu pro přistavení a přípravu vozidla a jednu půlhodinu pro úklid vozidla po akci.

Platnost od 1.12.2015

Kontaktní osoba:

  Ing. Martin Pfeifer, DiS. 
mob.: 725 600 018
e-mail: pfeifer@zzspak.cz

 

  • Žádosti a informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají:

písemně : 

- poštou na adresu:

  Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
  Průmyslová 450
  530 03 Pardubice

- zasláním písemné žádosti na adresu elektronické pošty  zzspak@zzspak.cz

Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

1. Kopírování, tisk černobíle

Formát A4 jednostranný                                               2,00 Kč/A4 
Formát A4 oboustranný  4,00 Kč/A4  
Formát A3 jednostranný  8,00 Kč/A3 
Formát A3 oboustranný  16,00 Kč/A3   

 

 

 

2. Optické nosiče

CD/DVD                                                                       7,00 Kč/1ks


3. Za odeslání informace

    Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku.

4. Další věcné náklady

    Dle formy poskytované informace

5. Osobní náklady

Náklady za zpracování a vyhledání informace za každou započatou hodinu 150,00 Kč.

Platnost od  01. 11. 2016

   

  • Kurzy první pomoci / neodkladné resuscitace
Maximální počet  15 účastníků, minimální délka kurzu 3 hodiny, nebo po dohodě. V případě požadavku na proškolení více účastníků je nutno objednat další kurz z důvodu dostatečného prostoru k individuálnímu praktickému výcviku.
Úprava rozsahu náplně a celkové ceny kurzu dle specifických požadavků objednavatele je možná po dohodě s ředitelem organizace nebo manažerem ošetřovatelské péče.
  cena bez DPH DPH cena vč. DPH
Lékař - instruktor 3306,- 694,- 4000.-

Záchranář - instruktor

2479,- 521,- 3000.-
Obsahem kurzu je:   neodkladná resuscitace - první pomoc - AED - autolékárnička - praktický výcvik na Fantomu - test znalostí
Platnost od 1.12.2015
  • Zdravotní transporty - repatriace a transporty poskytnuté samoplátcům

Kilometrovné v místě (i zpět)

50 Kč/km

Kilometrovné - repatriace a zdr. transporty (i zpět)

30 Kč/km

Lékař                              (všední den/so,ne,svátek) 370/550 Kč/hod.

Sestra - zdrav. záchranář   (všední den/so,ne,svátek)

220/350 Kč/hod.

Řidič záchranář                 (všední den/so,ne,svátek)

200/300 Kč/hod.

Čekací doba na pacienta 150 Kč/půl hod.
Dále budou účtovány další náklady a poplatky, které vzniknou při zajištění zdravotního transportu (obvykle v souvislosti se zajištěním repatriace), např. cestovní náhrady (stravné, ubytování, dálniční poplatky, parkovné apod.), spotřebovaný zdravotnický materiál, atd.
V případě hodinových sazeb členů výjezdové skupiny bude účtována každá nová započatá půlhodina. Začátek asistence se počítá výjezdem za základny a konec dojezdem na základnu.
  • Výjezdy na tísňovou výzvu - mimo zdravotní pojištění - pro samoplátce a cizince z nesmluvních zemí

Lékař  15 min.

400 Kč

Sestra 15 min.

200 Kč

1 km 30 Kč

 

  • Výkony provedené na dožádání orgánů v trestním a občansko-právním řízení, orgánů státní správy, notářů a advokátů
Zde se cena stanoví jako součin bodů (podle platného seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami) a ceny bodu (podle cenového věstníku MF ČR v platném znění).

 

  • Odborná stáž (určeno pro studenty zdravotnického zaměření, zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům IZS)

Cena za jeden den (8 hodin) stáže (výjezdová skupina, KZOS)

200 Kč

 

  • Pronájem výukového modelu pro demonstraci laické neodkladné resuscitace (Fantom)
  cena bez DPH DPH cena vč. DPH

Jednorázová cena za pronájem na jeden den

496,-

104,-

600,-

tel.: +420 466 034 107
fax.: +420 466 034 109
e-mail: zzspak@zzspak.cz
Průmyslová 450
530 03 Pardubice

Copyright © 2009-2015 zzspak.cz  |  Všechna práva vyhrazena  |   Design & Coding: MI-MA  |   webmaster   |   administrace