Zdravotnická záchranná služba Pardubice

domů
První pomoc

První pomoc interaktivně ...

chci vědět více
155 jak a kdy volat

Kdy a jak volat tísňovou linku...

chci vědět více

Informační systém

Informační systém ZZS Pardubického kraje

Informační systém S.O.S. firmy PER4MANCE představuje svými 19 moduly jednotnou platformu, která umožňuje integrovat veškerou činnost záchranné služby do jednoho informačního systému. Z modulů, které obsahuje, například modul Základna, Dispečer, Statistiky, Kniha jízd, Pojišťovny, Mezisklady, Hotovost, Směny, je nejdynamičtěji se rozvíjejícím modulem modul Dispečer. slouží jako hlavní součást řešení krajského zdravotnického operačního střediska.

Součástí instalace informačního systému S.O.S. je i záložní datové centrum, které dále zvyšuje spolehlivost a odolnost celého řešení.

Následují některé klíčové vlastnosti, které řadí tento systém mezi nejmodernější v rámci řešení provozu záchranných služeb v České republice.

Záložní datové centrum

 • replika hlavního databázového serveru umístěná v jiné lokalitě
 • aktualizace dat v záložním datovém centru s min. zpožděním
 • záložní databázový stroj převezme provoz v případě výpadku
 • hlavního serveru (lokality)
 • automatická kontrola konzistence repliky db, ověření připravenosti k převzetí provozu
 • přepojení modulů Dispečer a Základna je po přepnutí provozu automatické


Dostupnost výjezdových stanovišť

 • automatická obnova připojení výjezdového stanoviště
 • optimalizace provozu S.O.S. v prostředí levných řešení WAN sítí (ADSL)
 • barevná signalizace nekomunikujících výjezdových stanovišť


Flexibilita způsobu územní organizace OS

 • provoz centrálního krajského operačního střediska
 • provoz jednotlivých okresních operačních středisek
 • kombinovaný provoz


Zajištění maximální efektivity práce operátora ZZS

 • funkční flexibilita, dělba práce operátorů (call-taker, operátor)
 • dokonalý přehled při nasazování prostředků ZZS do akcí (předvolba základny, vyhledání
 • nejbližších prostředků, příjem statusových hlášení)
 • lokalizace volání (Info35, lokalizace MTS, integrované přehrání hovorů, zlomyslná volání)
 • příjem datových vět z NIS (přijetí datové věty, převzetí dat do S.O.S.)
 • automatizace hromadného svolávání zaměstnanců (hlasové, SMS, zpětná vazba)
 • příjem SMS od zdravotně znevýhodněných (přímé převzetí dat do S.O.S.)


Předání tísňové výzvy výjezdovým skupinám

 • automatická výzva do místního rozhlasu, rozsvícení poplachových světel na základně
 • automatický tisk obsahu výzvy na pokladní tiskárně
 • prozvonění mobilních telefonů výjezdové skupiny
 • automatické odeslání souřadnic místa události do navigační jednotky ve vozidle
 • automatické odeslání upřesňujících textových informací o místě zásahu do navigační vozidlové jednotky


Integrace JSDI

 • automatické odesílání informací do JSDI v případě
  dopravní nehody
 • absolutně žádné nároky na práci dispečer
 • automaticky odesíláno pro akce typu „Dopravní nehoda“
tel.: +420 466 034 107
fax.: +420 466 034 109
e-mail: zzspak@zzspak.cz
Průmyslová 450
530 03 Pardubice

Copyright © 2009-2015 zzspak.cz  |  Všechna práva vyhrazena  |   Design & Coding: MI-MA  |   webmaster   |   administrace