Zdravotnická záchranná služba Pardubice

domů
První pomoc

První pomoc interaktivně ...

chci vědět více
155 jak a kdy volat

Kdy a jak volat tísňovou linku...

chci vědět více

155 jak a kdy volat

Pokud je to možné, volejte vždy přímo záchrannou službu na čísle 155.

Záchrannou službu volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu, závažného úrazu nebo děje, který zřejmě bude mít za následek úraz nebo jiné poškození zdraví. Volejte i tehdy, pokud si nejste jisti, zda se o takový stav nejedná. Operátor záchranné služby, kvalifikovaný zdravotník, situaci posoudí a zvolí optimální řešení.Zdravotnická záchranná služba má v celé ČR jednotné číslo 155, které lze volat z jakéhokoliv telefonu veřejné telefonní sítě (včetně mobilních sítí) bez předvolby. Volání je bezplatné.

Operátorka na operačním středisku záchranné služby zpravidla ověří číslo, ze kterého voláte, a adresu (popis místa), kam je třeba poslat pomoc.

Aby se předešlo nedorozumění, zejména při volání z mobilního telefonu, vždy aktivně uveďte město (obec), ve které se nacházíte.

Alternativní tísňové číslo 112 vede pouze do tzv. „telefonního centra tísňového volání“, jehož pracovník po zjištění základních informací hovor přepojí na dispečink záchranné služby. Je zřejmé, že vždy dojde k většímu či menšímu prodlení a za určitých okolností může dojít i ke zkreslení informací. Centrum linky 112 nemá k dispozici žádné zásahové prostředky – jde pouze o linku pro ty, kteří nemohou volat potřebnou tísňovou složku přímo.

Číslo 112 je určeno především pro cizince, kteří neznají národní tísňová čísla, a dále pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu národní tísňová čísla volat nemohou. Týká se to např. případů, kdy mobilní operátor volajícího nemá v daném místě pokrytí. Pokud je zde pokrytí kteréhokoliv jiného operátora, lze číslo 112 volat z libovolného mobilního telefonu, a to i bez SIM karty.

 

Pro upřesnění místa události je důležité uvést co nejvíce údajů:

V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru:

  • adresu a čísla domu (jsou důležitá obě čísla - červené i modré)
  • patro a jméno majitele bytu
  • jak najít dům (hlavně na sídlištích)


Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích:

  • stručný a výstižný popis místa události (blízká budova, křižovatka, vesnice, odbočka)
  • směr a kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice atd.)
tel.: +420 466 034 107
fax.: +420 466 034 109
e-mail: zzspak@zzspak.cz
Průmyslová 450
530 03 Pardubice

Copyright © 2009-2015 zzspak.cz  |  Všechna práva vyhrazena  |   Design & Coding: MI-MA  |   webmaster   |   administrace